Doradztwo prawne

Cracow Union oferuje kompleksową opiekę i doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych. Wspieramy naszych partnerów zarówno w czasie codziennych standardowych działań, jak i w sytuacjach nieoczekiwanych wyzwań i problemów.

Usługa obsługi prawnej obejmuje:

formą:

 • sporządzanie opinii prawnych;
 •  udzielanie porad prawnych osobiście, telefonicznie bądź mailowo;
 • przygotowywanie projektów pism procesowych, odwołań, zażaleń i skarg w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym (skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych);
 • prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotu w określonym zakresie i w określonym miesięcznie limicie czasowym;

zakresem merytorycznym:

 • problematykę z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego i publicznego w tym w szczególności:
 • problemy z prawa podatkowego;
 • problemy z zakresu prawa pracy;
 • problemy przy ustalaniu obowiązujących przedsiębiorcę przepisów i ich interpretacji;
 • problemy z zakresu procedury i podstaw prawnych kontroli urzędowych przedsiębiorców prowadzonych przez organy administracyjne;
 • problemy z zakresu prawa postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego;
 • pomoc i wsparcie prawne w kontaktach z administracją publiczną;
 • w ocenie poprawności i zgodności z prawem dokumentów wykorzystywanych w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorców.

Ceny

 • Stała obsługa prawna rozliczana miesięcznie gwarantuje Klientowi możliwość skorzystania z obsługi prawnej do 5 godzin efektywnej pracy prawnika miesięcznie za stałą ryczałtową opłatą comiesięczną w wysokości 122 zł brutto (100 zł netto), w ramach której można skorzystać zarówno z doradztwa telefonicznego bądź mailowego, jak i zamówienia opinii lub projektu pisma procesowego lub innego dokumentu.
 • Doradztwo i konsultacje osobiście, telefonicznie bądź mailowo – 50 zł brutto (40,98 netto) za godzinę efektywnej pracy prawnika.
 • Sporządzenie opinii prawnej, projektu pisma procesowego, odwołań, zażaleń i skarg – 60 zł brutto (49,18 netto) za godzinę efektywnej pracy prawnika.

 

Godzina efektywnej pracy prawnika oznacza godzinę (lub wielokrotność) umówioną wcześniej z Klientem na podstawie wstępnej wyceny usługi w konkretnej sprawie. Za wyjątkiem sytuacji zastrzeżonych w umowie usługi nie ma możliwości zmiany umówionej ceny usługi.

Wstępna wycena usługi w konkretnej sprawie dokonywana jest bezpłatnie przez prawnika po przedstawieniu informacji o sprawie przez Klienta.

Dopiero po jej przedstawieniu klient decyduje się lub nie na skorzystanie z usługi.