Kadry i płace Kraków

Dbając o sukcesy naszych Klientów, świadczymy kompleksową obsługę kadrowo-płacową Państwa podmiotów. Kompleksowa administracja dokumentacją pracowniczą, dopełnia pakiet usług kadrowo-płacowych, gwarantujący bezpieczne prowadzenie biznesu. Na bieżąco reagujemy na zmiany oraz aktualizacje polskiego rządu, będąc ekspertami w tym temacie.

KADRY

W ramach usług z zakresu zewnętrznej administracji kadr oferujemy:

 • stworzenie i bieżącą aktualizację bazy danych kadrowych pracowników Klienta;
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek personalnych);
 • sporządzanie i ewidencję dokumentacji związanej z zawarciem stosunku pracy (umowy, aneksy), umów zlecenia i o dzieło;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę (wypowiedzenia, świadectwa pracy);
 • rejestrację w ZUS, dokonywanie zmian w rejestracji ZUS dotyczących danych personalnych pracowników lub zmian w stosunku pracy, wyrejestrowywanie pracowników z ZUS w związku z ustaniem tytułu ubezpieczenia;
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych;
 • informowanie Klienta o konieczności przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich pracowników;
 • informowanie Klienta o konieczności przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP i szkoleń ppoż.;
 • sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych;
 • przygotowywanie i przesyłanie do GUS obligatoryjnych dla Klienta sprawozdań statystycznych;
 • przyjmowanie Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej, dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień;
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych;
 • przechowywanie dokumentacji oraz danych kadrowych Klienta w miejscu bezpiecznym, strzeżonym, zapewniającym pełną poufność.

PŁACE

W ramach usług z zakresu zewnętrznej administracji płac oferujemy:

 • obsługę bazy danych pracowników Klienta;
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników, zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz z uwzględnieniem danych zmiennych przekazywanych przez Klienta;
 • naliczanie wynagrodzeń za chorobę oraz zasiłków płatnych przez ZUS;
 • obliczanie pensji netto dla każdego pracownika;
 • sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie pasków płac, uwzględniających dane zawarte w formularzu ZUS RMUA;
 • sporządzanie list płac umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz informacji podatkowych (PIT-4, PIT-8A, IFT-1) oraz przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego;
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT-8B, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • przygotowywanie miesięcznych raportów płacowych;
 • asystę i współpracę z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego;
 • przygotowywanie i przesyłanie do GUS obligatoryjnych dla Klienta sprawozdań statystycznych;
 • przechowywanie dokumentacji oraz danych płacowych Klienta w miejscu bezpiecznym, strzeżonym, zapewniającym pełną poufność.