Usługi księgowe Kraków

Od kilkunastu lat nasze biuro rachunkowe zajmuje się kompleksową obsługą księgową podmiotów gospodarczych o różnorodnej strukturze i zróżnicowanym charakterze działalności. Nasz personel stanowi zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości.

Księgowość można porównać do systemu nerwowego firmy – bez informacji finansowych nie można podjąć trafnych i terminowych decyzji. Nasza firma rozumie to, oferując usługi dostosowane do oczekiwań Klienta. Naszym Klientom proponujemy nie tylko bieżącą ewidencję transakcji i sprawozdawczość. Chcemy być jego partnerem – obsługując pomocnicze aktywności – pomagamy skupić się na podstawowym biznesie przedsiębiorstwa.

Oferta usług księgowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Proponujemy Państwu prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie, zgodnie z wymogami polskiego prawa.

W szczególności oferujemy:

 • usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności w Polsce;
 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • doraźną pomoc dla personelu działu księgowości;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz raportów statystycznych;
 • sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego;
 • sporządzanie raportów i analiz dla zarządu;
 • sporządzanie raportów konsolidacyjnych oraz sprawozdań zgodnych ze standardami przyjętymi przez Klienta;
 • zastępstwo głównego księgowego;
 • pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowych i audytu.

Organizacja działów księgowych

Rozwój firmy często stwarza nowe wyzwania. Pomagamy naszym Klientom w identyfikacji oraz wdrażaniu najkorzystniejszych rozwiązań. Oferujemy szeroki zakres usług wspomagających organizację i funkcjonowanie służb księgowych i finansowych.

W szczególności oferujemy:

 • usługi związane z organizacją działu księgowości;
 • zapewnienie efektywnego przepływu informacji i dokumentów finansowych;
 • wprowadzenie systemu księgowości zarządczej;
 • wprowadzenie systemu kontroli finansowej;
 • rozwiązywanie specyficznych problemów księgowych związanych z przeprowadzaniem fuzji i połączeń;
 • pomoc w wyborze i wdrożeniu systemu księgowego.

Bieżące doradztwo księgowe

Współpracę z Klientem kontynuujemy również po przekazaniu ksiąg. Usługi na tym etapie to, między innymi, nadzór nad księgowością prowadzoną przez Klienta oraz pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych problemów księgowych.

W skład naszych usług wchodzi:

 • doraźna pomoc dla personelu działu księgowego;
 • przeprowadzanie regularnych przeglądów dokumentacji księgowej;
 • przeprowadzanie regularnych przeglądów procedur księgowych;
 • doradztwo i pomoc w kompleksowych aspektach księgowych.

Doradztwo finansowo – księgowe

Rodzina usług doradczych obejmuje kompleks produktów wyróżnionych w stosunku do bieżącego doradztwa ze względu na projektowy charakter realizowanych prac. W ramach tej działalności świadczymy usługi, które wiążą księgowo – finansowe realia funkcjonowania przedsiębiorstwa z możliwościami usprawnień istotnych funkcji biznesowych.

Produkty księgowe

Wspieramy Klientów w usprawnianiu istniejących rozwiązań organizacyjno – księgowych, przede wszystkim dzięki takim usługom jak:

 • opracowanie Zakładowego Planu Kont – przygotowanie rozwiązań rachunkowo – księgowych i opis przyjętych zasad rachunkowości, ewidencji i rozliczania transakcji;
 • opracowanie i usprawnianie istniejących procedur księgowych;
 • modernizacje wybranych procedur / regulaminów organizujących prawidłowy przebieg procesów rejestracji operacji gospodarczych – np. modernizacja regulaminu sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych;
 • opracowanie wewnętrznych procedur kontroli finansowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej pozostałej oferty:

 • kadry i płace
 • zakładanie firmy
 • doradztwo kredytowe
 • doradztwo prawne
 • szkolenia BHP