Etyka biznesu

„Ekonomia musi słuchać etyki”

Jan Paweł II

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą kieruje się w swojej pracy określonymi zasadami. Jednym z filarów pracy biura rachunkowego Cracow Union jest etyka biznesu – dziedzina, która w ostatnim czasie zyskuje w świecie gospodarczym coraz większy rozgłos.

Cracow Union KsięgowośćEtyka biznesu ma korzenie w starożytności, w dziełach Platona i Arystotelesa. Na przestrzeni kolejnych epok o etyce życia gospodarczego pisali między innymi Święty Tomasz
Akwinu, Marcin Luter, czy Adam Smith. Jako dziedzina wiedzy rozwinęła się dopiero w XIX wieku.
Także i w naszym kraju trwa dyskusja nad przestrzeganiem zasad etycznych w działalności biznesowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w dbałości o przestrzeganie zasad etycznych przez osoby zajmujące się rachunkowością, stworzyło „Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości”. Dokument ten ma co prawda charakter honorowy, jednak stanowi wyznacznik etyczny dla osób pracujących w dziedzinie rachunkowości.

Jako Cracow Union wychodzimy z założenia, że aby stale się rozwijać i odnosić sukcesy, potrzebne jest zaufanie naszych partnerów biznesowych. Zaufanie to zdobywamy poprzez jasne i przejrzyste zasady postępowania. W swojej codziennej pracy kierujemy się uczciwością, sprawiedliwością, rzetelnością i odpowiedzialnością społeczną. Doceniają to nasi zadowoleni Klienci, których grono stale się powiększa.

Biuro rachunkowe Cracow Union należy do Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Duszpasterstwo to promuje model „moralnego menedżera”, który oznacza, że bycie chrześcijańskim przedsiębiorcą wymaga nie tylko profesjonalizmu i skuteczności, ale także określonych predyspozycji duchowych i moralnych.

Kilkunastoletnia strategia przestrzegania w pracy wartości etycznych, prawa, szacunku do pracowników i Klientów sprawia, że CRACOW UNION jest wiarygodnym partnerem biznesowym i cieszy się społecznym zaufaniem.