Szkolenia BHP

Realizując zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami), organizujemy szkolenia z zakresu BHP.

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów, w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego, które odbywają się na terenie naszej firmy lub u Klienta. W czasie szkolenia wykorzystujemy nowoczesne narzędzia szkoleniowe, ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki BHP.

Każde szkolenie poprzedzone jest staranną analizą potrzeb naszych Klientów oraz indywidualnym podejściem do każdej szkolonej przez nas grupy. Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy cenią sobie wysoki standard szkoleń i chcą uczyć się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Nasza działalność łączy w sobie profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie.

W naszej ofercie szkoleniowej proponujemy:

  • szkolenia wstępne dla wszystkich rodzajów stanowisk pracowniczych;
  • 16 – godzinne okresowe szkolenie BHP dla pracodawców;
  • 16 – godzinne okresowe szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami;
  • 16 – godzinne okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych;
  • 8 – godzinne okresowe szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
  • 16 – godzinne okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

Ceny szkoleń zamkniętych uzgadniane są indywidualnie.

W ramach obsługi BHP proponujemy, sporządzenie następujących dokumentów:

  • ocena ryzyka zawodowego i przygotowanie dokumentacji dla jednorodnej grupy stanowisk pracy;
  • opracowanie instrukcji stanowiskowych;
  • opracowanie dokumentacji powypadkowej;
  • prowadzenie spraw BHP w zakładzie pracy.

Ceny usług uzgadniane są indywidualnie.

Zapewniamy materiały szkoleniowe (skrypty) do każdego modułu.